Chamkila‎ > ‎Lyrics‎ > ‎

Lallo Kare Kawalian

uutth de gall wich talli
waee koi vyeha muklave chali
KITHE........
... utth de gall wich talli
waee koi vyeha muklave chali.......
bhalya lokka, waee dayie hokka
bhalya lokka, waee dayie hokka
ooo wekh edd da chan,
ve kithro charya aunda....ve kithro charya aunda....
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda

ohde nitt nawe mullave
tahiyo rojj dhole dea lave
ranna da gharru
ohh tharki bharu...
ranna da garddu
nee tharki bharu...
nee panjje ungla ghyeo wich
oh ta phire bhaunda
oh ta phire bhaunda
ooo lalu kare kvaliya
ne rabb sidhea paunda
ooo lalu kare kvaliya
ne rabb sidhea paunda

ta heoo ta ohh charra reha...
bae luttu bulle.....bae luttu bulle
ohde tapan tanduur...
te apne pani chulle...
ajj kall sunya pattu tail dai tarkke launda
tail dai tarrke launda
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda

ohh barra ptandar bhaira ne chontte chaki janda.....
chontte chaki janda
mall-phudiya wangu bae ranna chakke janda
ohh bara ptandar bhaira ne chontte chaki janda.....
chonte chaki janda
mall-pudiya wangu bae ranna chakke janda
kubbe de waji latt, oh rabb da sukhar mnaunda
rabb da sukhar mnaunda
ooo lalu kare kwalia
ne rabb sidhea paundaaaa...
oo lalu kare kwalia
ne rabb sidhea paundaaaa...

madhak jhali na jandi, maarda phirre dullate
marda phire dullatte
ohhh roodi da bhund
ve
khand dea daliya chakkhe
cuuhye wargia mucha..
ve
firda watt chraunda.....
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda

ohhh adkhar-ummar ch akke
ho geya tharki bhala
dhokarr jahi koi tiwe ohda karru diwala
ohda karu diwla.....
haye ne jugti a CHAMKILA
sirre de rann tkaunda
sirre de rann tkaunda
ooo lalu kare kwaliya
ne rabb sidhea paunda
nitt nawa koi jaith ve purja patt le-aunda
ooo lalu kare kwalia
ne rabb sidhiya paundaaaa...

Comments